Oog voor Ruimte

Oog voor Ruimte gaat over kansen zien en benutten én over oog hebben voor ieders belang. Met Oog voor Ruimte lever ik, Rik Zeeuwen, een bijdrage aan ruimtelijke ontwikkelingen. Dit doe ik als adviseur en gespreksleider in het ruimtelijk domein. Als adviseur ben ik sterk in veranderprocessen.

Waar kunt u mij voor vragen?

Adviseur klimaatadaptatie en energietransitie

Klimaatverandering zie ik als één van de belangrijkste opgaven van deze tijd. Hoe zorgen we er samen voor dat de schade door wateroverlast, hitte en droogte beperkt blijft? Hoe geven we de energietransitie vorm? Samen met bewoners en partijen kan met de juiste maatregelen veel worden bereikt. Mijn kracht ligt in het vormgeven van dit proces. Uiteindelijk gaat het om het realiseren van een prettige, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving.

Adviseur vitale centrumgebieden en retail

De binnensteden zijn in transitie. Door steeds meer online-aankopen komen centrumgebieden onder druk te staan. Oplossingsrichtingen hebben zowel ruimtelijke als economische invalshoeken. Door mijn kennis van gebiedsontwikkeling te combineren met kennis van gebiedsmarketing, leisure en leefstijlen, werk ik graag aan een realistische retailaanpak. Daarbij staan de verschillende belangen in een centrumgebied voorop.

Adviseur ruimtelijke ontwikkeling

Ruimtelijke ontwikkelingen vragen een integrale benadering. Samenwerken met meerdere partijen en vakspecialisten is mijn uitgangspunt. Ik zoek naar elementen die bijdragen aan het beter functioneren van de ruimte. De gebruiker staat daarbij centraal. Mijn rol kan bestaan uit projectleider gebiedsontwikkeling, het vormgeven van een participatieproces of als coördinerend adviseur voor bijvoorbeeld een ruimtelijke visie.

Gespreksleider | dagvoorzitter | moderator

Bijeenkomsten kunnen verschillende functies hebben: van kennis en inzichten aanscherpen tot draagvlak creëren. Het doel van de bijeenkomst staat voorop. Bij het leiden van bijeenkomsten vind ik het belangrijk om de sfeer te bewaken en energie los te krijgen middels een uitdagend en interactief gesprek. Ruimte geven aan de aanwezige deelnemers is voor mij een uitgangspunt. Het kan gaan om verschillende typen bijeenkomsten met een ruimtelijk thema: van het leiden van workshops tot dagvoorzitter bij symposia.

Uitgevoerde opdrachten

Adviseur Klimaatadaptatie | gemeente Deventer

Voor de gemeente Deventer heb ik onder andere het klimaatadaptatieprogramma met uitvoeringsprogramma opgesteld.

Bekijk

Adviseur en moderator Overijsselse Retailaanpak | provincie Overijssel

Voor de provincie Overijssel heb ik de Overijsselse Retailaanpak uitgewerkt en was ik moderator van verschillende retailcafés.

Bekijk

Adviseur duurzaam stadion | Go Ahead Eagles

Voor Go Ahead Eagles heb ik een startnotitie geschreven en ben ik procesbegeleider voor het verduurzamen van het stadion.

Bekijk

Gespreksleider Retailcafé Deventer

Gespreksleider Retailcafé Zwolle

Mijn achtergrond

Mijn kennis ligt op het snijvlak van gebiedsontwikkeling, visie- en conceptontwikkeling, duurzaamheid, klimaatadaptatie en energietransitie, vitale binnensteden, leisure, retail, gebiedsmarketing, branding en leefstijlen. Ik vind het uitdagend om nieuwe dingen aan te pakken en uit te denken.

Ik heb meer dan 20 jaar ervaring als hoofddocent bij hogeschool Saxion in uiteenlopende vakken en projecten. Ik ben medebedenker van de opleiding Urban Studies en het stadslab. Ik heb het uitstroomprofiel Klimaat en Management geïnitieerd en opgezet. Verder heb ik voor de MUAD (Master of Urban and Area Development) de masterclass ‘De agenda van de stad’ ontwikkeld en uitgevoerd. Op dit moment werk ik bij Saxion als projectleider en (onderwijs)ontwikkelaar bij Bouwkunde en Civiele Techniek en werk ik samen met partners aan business development in stadscampus de Kien.

Naast mijn werkzaamheden bij de hogeschool was ik onder andere werkzaam als projectleider stedelijke vernieuwing bij een woningcorporatie.

© 2024 Oog voor Ruimte | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Privacy verklaring | Technische realisatie Sieronline B.V.